Welkom bij de Sportkoepel Hattem, in liquidatie

De SKH is de overkoepelende organisatie van nagenoeg alle sportverenigingen in Hattem.
Op 3 oktober 2008 is de vereniging "Sportkoepel Hattem" opgericht en heeft ten doel:

  • Het bevorderen van de sport in al haar verschijningsvormen;
  • Het bevorderen van een doelmatig sportbeleid in de gemeente Hattem;
  • De behartiging van de belangen van de leden op sportgebied in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties en personen die op het gebied van de sport in Hattem werkzaam zijn;
  • Overleg met en advisering aan de overheid op het gebied van het sportbeleid en de uitvoering daarvan;
  • Het stimuleren van uitbreiding en verbetering van de faciliteiten ten behoeve van de sportbeoefening;
  • Andere wettige middelen die het doel kunnen helpen bereiken.

De Sportkoepel wil een doelmatig sportbeleid in Hattem bevorderen en behartigt van de belangen van de leden op sportgebied.

Op 14 december 2023 hebben de leden van de sportkoepel besloten tot het opheffen van de sportkoepel Hattem per 01-01-2024


Veilige sport

De Sportkoepel Hattem heeft het initiatief genomen om drie VertrouwenContactPersonen (VCP’s) te benoemen. Deze drie personen zijn onafhankelijk. Bij de Sportkoepel Hattem zijn praktisch alle Hattemer sportverenigingen aangesloten. Zij willen hun sporters, vrijwilligers en andere betrokkenen een veilige omgeving bieden, zonder te kijken naar leeftijd, kleur, religie, geaardheid, etc.

Onafhankelijk en integer
De drie VCP’s, Gradus van Laar, Liesbeth Rischen en Roel Rischen, kunnen door alle betrokkenen bij alle verenigingen benaderd worden als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De 3 VCP’s zijn onafhankelijk en integer en bereikbaar via e-mailadres: vcp@sportkoepelhattem.nl

Meer informatie

Wil je meer informatie over veilige sport kijk dan op onze pagina veiligheid.