Duurzame sportinfrastructuur

Om gezamenlijk een leven lang te kunnen sporten en bewegen zijn functionele, goede en duurzame sportaccommodaties nodig. Dit doen we door gezamenlijk vitale en open sportverenigingen en -parken te creëren, waarbij oog is voor samenwerking tussen sportverenigingen en tussen sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en commerciële sportaanbieders. Dit met als doel gezamenlijk nieuwe voorzieningen te realiseren, zodat een breder (vernieuwend) sportaanbod ontstaat (zie ook volgende ambitie). Verder worden er stappen gezet om te komen tot een gezonde exploitatie van de huidige accommodaties en is de vraag op welke wijze de accommodaties (overdag) beter benut kunnen worden.

Bovendien zijn er kansen in relatie tot het sporten en bewegen in de buitenlucht, de openbare ruimte. De openbare ruimte heeft een enorm potentieel. Immers, steeds meer mensen zijn actief in de openbare ruimte. Dit betekent vervolgens dat de voorzieningen op orde moeten zijn of het nou gaat om het speelpleintje in de wijk of de mountainbikeroutes in de bossen, zodat meer mensen sporten en bewegen. Verder zien we in den lande dat er beweegparken met beweeg- en fitnessvoorzieningen bij sportverenigingen en op sportparken ontstaan. Steeds meer mensen, zoals bootcamptrainers en fysiotherapeuten, maken gebruik van deze faciliteiten. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van het landschapspark Assenrade in Hattem. Vanuit ‘de sport’ is de ambitie om hier op in te spelen en zo een breder aanbod te faciliteren, teneinde de aantrekkingskracht én toekomstbestendigheid van de sportvoorzieningen en sportverenigingen te vergroten.

Gerealiseerde ambities

1. Onderzoeken en realiseren van het sporten in openbare ruimtes

In Hattem kan op diverse wijze gesport worden in openbare ruimtes. Hattem, gelegen aan de rand van de Veluwe, heeft onder andere de volgende mogelijkheden:

  • Mountainbike route Hattem, klik hier
  • Wandelen, klik hier
  • Speeltuinen

Ambitie

In het sportakkoord hebben we de volgende acties benoemd:

In 2020

  • samenwerking tussen (sport)verenigingen en commerciele sportaanbieders
  • inventariseren van (sport)accomodaties die gedeeld kunnen worden

In 2021

  • Onderzoeken en realiseren van het sporten in openbare ruimtes
  • Verbeteren van samenwerking tussen (sport)verenigen ten aanzien van accomodaties
  • In kaart brengen mogelijke verhuur (sport)accomodaties voor extern gebruik.