Positieve sportcultuur

Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en vergroot de kans dat zij op latere leeftijd actief blijven bij de vereniging. Sporten voor kinderen en jongeren moet daarnaast niet alleen leuk zijn, maar ook veilig, gezond, eerlijk en zorgeloos. Gezamenlijk is hier oog voor; zowel vanuit bestuurders, trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters, maar ook ouders langs de lijn. Zo is onder andere de ambitie om ‘gezonde kantines’ te realiseren,

Een sociale en positieve(re) omgeving bij de vereniging te creëren, instellen/uitbreiden van richtlijnen (inzet op Verklaring omtrent gedrag), de didactische en pedagogische kwaliteiten te vergroten van de trainers en leiders en betrokkenheid van ouders te vergroten.

Kortom we werken in de toekomst toe naar een nog beter en veiliger sportklimaat in Hattem.

Gerealiseerde ambities

1. Verklaring omtrent gedrag

Door VOG’s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. Klik op deze link voor meer informatie over de VOG. De VOG is voor sportverenigingen gratis aan te vragen, klik hier voor de procedure.

2. Rookvrije sportclubs

De volgende bij de sportkoepel Hattem aangesloten verenigingen zijn rookvrij

 • Badminton Club Hattem (MFC De Marke)
 • Hanzegym Hattem (Sporthal Eijerdijk)
 • Hattemse Mixed Hockey Club
 • Hattemse Volleybal Vereniging (MFC De Marke)
 • Smash'70 (Sporthal Eijerdijk)
 • SV Voetbalvereniging Hatto Heim (deels)
 • Tennis & Padel Club Hattem
 • Voetbal Vereniging Hattem
 • Zwemvereniging Hattem Heim (MFC De Marke)

Op de website van roovrijegeneratie kun je gratis borden aanvragen om te laten zien dat jullie vereniging of sportpark rookvrij is, klik hier voor het bestellen.

3. Gezonde kantine

We vinden het belangrijk dat de mensen die sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Sport heeft namelijk een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Sporten leidt tot een toename van fitheid, dus waarom niet een prettige gezonde plek creëren waar mensen graag komen, waar gezond gedrag de norm is en waar jongeren geen ongezond gedrag leren. Waar bewust wordt omgegaan met alcohol, de vereniging rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag.

Team:Fit is de werkwijze waarmee JOGG zich inzet voor een gezondere sportomgeving. Wil je coaching bij het creëren van een gezonder aanbod? Meld je vereniging aan bij Team:Fit. Zij helpen om het aanbod in de kantine lekkerder en gezonder te maken. Bespreek jouw ideeën met je persoonlijke Team:Fit Coach en zorg er samen voor dat jullie kantine gezonder én nog gezelliger wordt. Daarnaast helpen ze je ook met beleid op het gebied van roken en alcohol.

Meer informatie over Team:Fit vind je hier


Ambitie

In het sportakkoord hebben we de volgende acties benoemd:

In 2020

 • Een verplichte VOG voor trainers, begeleiders en coaches
 • Een gezamenlijk langs de lijn protocol
 • Aanvoeders van de sportteams zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun eigen publiek
 • Alle sportclubs hebben een gezonde kantine
 • Alle sportclubs zijn rookvrij
 • We stimuleren een rookvrije sportomgeving
 • We verbreden het alcoholconvenant

In 2021

 • Ouders zijn positief betrokken en willen zich inzetten
 • Alle kinderen hebben een zwemdiploma
 • We hebben een openbare toegankelijke sportschool toestellen in een park
 • We hebben sport en speelpleinen voor ouderen op verschillende plaatsen
 • We hebben een coach-de-coach programma
 • Trainers zijn voldoende geschoold
 • We bieden een gezamelijke pedagogische trainersopleiding aan