Veiligheid

Sporters hebben recht op een veilig en positief sportklimaat. Maar soms gaat het mis. Kinderen, LHBT'ers, sporters met een beperking en topsporters zijn extra kwetsbaar voor grensoverschrijdend gedrag door anderen.

Speciaal voor deze sporters heeft het centrum veilige sport nederland diverse communicatiemiddelen en personen om te praten over dat jou is overkomen. Meer informatie of contact opnemen kan via deze link.


Verklaring omtrent gedrag

Door VOG’s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. Klik deze link aan voor meer informatie over de VOG. De VOG is voor sportverenigingen gratis aan te vragen, klik hier voor de procedure.


Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon is er alleen voor jou. Via de sportkoepel Hattem kun je direct in contact komen met een van onze vertrouwenscontactpersonen. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je, helpt je verhaal op een rij te zetten, kent de sport als netwerk, en weet waar je terecht kan.

De vertrouwenscontactpersoon is geen hulpverlener of arts, maar kan je wel doorverwijzen. Je krijgt persoonlijk begeleiding maar hebt zelf de regie. Samen met jou bepalen we wat de vervolgactie gaat worden. Jij bent in regie. De vertrouwenscontactpersonen van de sportkoepel Hattem zijn bereikbaar via het email adres: vcp@sportkoepelhattem.nl


Pesten

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Een relatief nieuwe manier van pesten is het digitaal pesten. Download hier het stappenplan pesten


Gratis e-learning

Er over de diverse onderwerpen gratis e-learning modules te volgen.

Klik hier voor de gratis e-laerning over pesten

Klik hier voor de gratis e-learning over matchfixing

Klik hier voor de gratis e-learning over doping

Klik hier voor de gratis e-learning over discriminatie

Klik hier voor de gratis e-learning over sexuele intimidatie

Klik hier voor de gratis e-learning over financiële integriteit

Klik hier voor de gratis e-learning over verantwoord alcolholgebruik