Welkom bij de Sportkoepel Hattem

Welkom bij de Sportkoepel Hattem

De SKH is de overkoepelende organisatie van nagenoeg alle sportverenigingen in Hattem.
Op 3 oktober 2008 is de vereniging "Sportkoepel Hattem" opgericht en heeft ten doel:

  • Het bevorderen van de sport in al haar verschijningsvormen;
  • Het bevorderen van een doelmatig sportbeleid in de gemeente Hattem;
  • De behartiging van de belangen van de leden op sportgebied in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties en personen die op het gebied van de sport in Hattem werkzaam zijn;
  • Overleg met en advisering aan de overheid op het gebied van het sportbeleid en de uitvoering daarvan;
  • Het stimuleren van uitbreiding en verbetering van de faciliteiten ten behoeve van de sportbeoefening;
  • Andere wettige middelen die het doel kunnen helpen bereiken.

De Sportkoepel wil een doelmatig sportbeleid in Hattem bevorderen en behartigt van de belangen van de leden op sportgebied.