Welkom bij de Sportkoepel Hattem

Het sportlandschap in Hattem is in de afgelopen 15 jaar, sinds de oprichting van de Sportkoepel Hattem (SKH), sterk veranderd. De buurtsportcoaches, HUB Hattem, hebben hun intrede gedaan waardoor er veel meer aanbod en samenhang in activiteiten is ontstaan. De organisatie van de sportdagen/sportweek is door HUB Hattem overgenomen net als vele andere activiteiten waarmee zij de diverse doelgroepen aan het bewegen krijgen.

 

De noodzaak van een overkoepelend platform als SKH is daarmee veel kleiner geworden.

 

Gezamenlijk met onze leden zijn wij tot de conclusie gekomen dat alle doelstellingen waarvoor SKH ooit is opgericht zijn behaald en dat de wijzigingen in het Sportlandschap in Hattem, zoals in de afgelopen jaren doorgevoerd, vragen om een andere vorm van samenwerking.  De rol van de Sportkoepel in de huidige vorm heeft hierbij niet voldoende meerwaarde voor de leden.

Dit betekent dat wij de leden van SKH het voorstel gaan voorleggen om SKH per 31-12-2023 op te heffen.

 


Veilige sport

De Sportkoepel Hattem heeft het initiatief genomen om drie VertrouwenContactPersonen (VCP’s) te benoemen. Deze drie personen zijn onafhankelijk. Bij de Sportkoepel Hattem zijn praktisch alle Hattemer sportverenigingen aangesloten. Zij willen hun sporters, vrijwilligers en andere betrokkenen een veilige omgeving bieden, zonder te kijken naar leeftijd, kleur, religie, geaardheid, etc.

Onafhankelijk en integer
De drie VCP’s, Gradus van Laar, Liesbeth Rischen en Roel Rischen, kunnen door alle betrokkenen bij alle verenigingen benaderd worden als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De 3 VCP’s zijn onafhankelijk en integer en bereikbaar via e-mailadres: vcp@sportkoepelhattem.nl

Meer informatie

Wil je meer informatie over veilige sport kijk dan op onze pagina veiligheid.