Welkom bij de Sportkoepel Hattem

Welkom bij de Sportkoepel Hattem

De SKH is de overkoepelende organisatie van nagenoeg alle sportverenigingen in Hattem.
Op 3 oktober 2008 is de vereniging "Sportkoepel Hattem" opgericht en heeft ten doel:

  • Het bevorderen van de sport in al haar verschijningsvormen;
  • Het bevorderen van een doelmatig sportbeleid in de gemeente Hattem;
  • De behartiging van de belangen van de leden op sportgebied in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties en personen die op het gebied van de sport in Hattem werkzaam zijn;
  • Overleg met en advisering aan de overheid op het gebied van het sportbeleid en de uitvoering daarvan;
  • Het stimuleren van uitbreiding en verbetering van de faciliteiten ten behoeve van de sportbeoefening;
  • Andere wettige middelen die het doel kunnen helpen bereiken.

De Sportkoepel wil een doelmatig sportbeleid in Hattem bevorderen en behartigt van de belangen van de leden op sportgebied.


We zijn druk de website weer opnieuw in te richten. Graag even geduld