Kinderen vaardig in bewegen

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl en de kansen op overgewicht reduceert. Redenen voor deze ontwikkeling is bijvoorbeeld digitalisering (o.a. sociale media), te weinig (veilige) speelplekken (en dus minder buitenspelen). Bovendien beleven kinderen die motorisch minder zijn ontwikkeld minder plezier aan sport en vallen ze gemakkelijker buiten de boot, omdat ze niet goed mee komen bij het sporten, spelen of gymmen. Om dit te voorkomen is het de ambitie om
kinderen vaardiger te laten worden in
bewegen. Hierbij gaat het onder andere om:

 • het aanbieden van bewegingsonderwijs;
 • kinderen van jongs af aan de essentiĆ«le vormen van bewegen op een speels manier te laten ervaren;
 • een veelzijdig sportkennismakingsaanbod aan te bieden;
 • het laten ervaren op welke manier de huidige speelplekken beter kunnen worden benut;
 • sport toegankelijk te laten zijn voor ieder kind. Deze ambities dienen er vervolgens in te
  resulteren dat het aantal kinderen wat voldoet aan de beweegnorm (zie voor een definitie bijlage II) toeneemt, de sportdeelname vergroot en op latere leeftijd de sportuitval verkleint.

Gerealiseerde ambities

Ambitie

In het sportakkoord hebben we de volgende acties benoemd:

In 2021

 • Samenwerking tussen ketenpartners: uitwisseling tussen sporten stimuleren
 • Sportpas (combi-abonnement / sportstrippenkaart) in het leven roepen
 • Nijntje beweeg diploma. verder uitdiepen
 • Sporttoernooien voor primair onderwijs
 • Laagdrempelige sport aanbieden
 • Betere ureninzet zwembad
 • Ouders betrokkenheid bij sporten vergroten
 • Sporten door scholen in de openbare ruimte