Sport en bewegen, iedereen doet mee

Hattem is een sportieve gemeente en gemiddeld is de sportdeelname hoog. Ondanks dat is het beweeggedrag van de inwoners een reden tot zorg. Te veel inwoners bewegen onvoldoende en overgewicht wordt een steeds groter probleem. Meedoen aan sport en plezier in sport en bewegen is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de inwoners om welke reden dan ook weinig of niet toekomt aan sporten of bewegen, terwijl sporten en bewegen een bijdrage kan leveren aan gezondheid (fysiek en mentaal), arbeidsintegratie, sociale contacten en (met plezier) mee kunnen doen in de samenleving.

Ambitie binnen dit thema is onder andere om vooral kinderen, ouders en senioren betere en gezonde keuzes te laten maken door voldoende te bewegen en gezonde voeding. Dit door een integrale wijkgerichte aanpak, waarbij bewegen in het onderwijs als belangrijke basis wordt gezien. Bovendien willen we dat alle kinderen kunnen sporten; armoede mag geen belemmering zijn en wanneer het niet goed gaat met kinderen, dan hebben sportverenigingen en onderwijs een signaleringsfunctie.

Verder stellen we ons ten doel om ook andere groepen, zoals senioren, mensen met een beperking en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren en (weer) actief te betrekken in de Hattemer samenleving.

Geraliseerde ambities

1. Mogelijkheden voor mensen met beperkte middelen

Stichting Leergeld Noord Veluwe is een organisatie die voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen een aantal activiteiten mogelijk maakt. Hierdoor kunnen deze kinderen 'meedoen' met hun leeftijdgenootjes. Klik hier voor meer informatie.

2. Vertrouwenscontactpersonen

Op de pagina veiligheid kunt u alle infomatie vinden over de vertrouwenscontactpersonen die werken voor de sportkoepel Hattem. De vertrouwenscontactpersonen die werken voor de sportkoepel Hattem zijn geschoold door NOCNSF.

3. Beweeg en gezondheidsmarkt

Op 28 september 2022 is er in Hattem de eerste vitaliteitsmarkt georganiseerd. Alle zestig-plussers in Hattem waren uitgenodigd om door verschillende testen inzicht te krijgen hoe het is gesteld met hun fitheid. Van dit aanbod werd veel gebruik gemaakt.

4. Activiteiten voor ouderen

In Hattem hebben we diverse activiteiten voor ouderen, maar niet alles is bij iedereen bekend. In dit overzicht, In Overzicht sportaanbod Hattem 2022.pdf ziet u alle activiteiten voor ouderen staan, inclusief contactpersonen, dagen en tijdstippen.,

Ambities

In het sportakkoord hebben we de volgende acties benoemd:

In 2020

 • Het stimuleren van de gezonde school
 • Aangeven welke mogelijkheden er zijn voor mensen met beperkte middelen
 • Aanbieden van kaderopleidingen voor vrijwilligers op het gebied van het signaleren jeugdproblematiek
 • Informatie verstrekken aan trainers en beleiders op het gebied van het signaleren jeugdproblematiek

In 2021

 • Vertrouwenspersonen bij verenigingen bekend maken
 • Het creeeren van een passend aanbod met betrekking tot een actieve en gezonde leefstijl bij ouderen
 • Deelname aan nationale sportweek
 • Verkennen van de rol van verenigingen ten aanzien van activiteiten voor senioren
 • Organiseren van activiteiten voor ouderen
 • Organiseren van een beweeg en gezondheidsmarkt
 • Vergroten van de samenwerking tussen welzijn, sportverenigingen en buurtsportcoaches met als doel vergroten van maatschappelijke functies