Vitale sportaanbieders

Zoals bij de duurzame sportinfrastructuur al naar voren kwam is het de ambitie om aanbieders, zoals sportverenigingen, toekomstbestendig te maken en te houden. Dit niet alleen op het vlak van accommodaties en verdere voorzieningen, maar ook wanneer het gaat om de inzet van vrijwilligers binnen verenigingen; op welke wijze behouden verenigingen voldoende vrijwilligers? Maar ook ondersteuning op thema’s zoals financiën, subsidies, fondsen en andere actuele onderwerpen is wenselijk.

Daarnaast is het doel om een breder aanbod te organiseren, passend bij de wensen en behoeften van leden en niet sporters. Intentie is om méér in te zetten op specifieke doelgroepen, zoals ouderen. Hierbij wordt ingespeeld op trends zoals vergrijzing, flexibilisering van sport en nieuwe sportconcepten, zoals beachsport.

Sportverenigingen zijn bovendien met het organiseren van hun reguliere sportaanbod al van maatschappelijke betekenis, maar de maatschappelijke functie kan verder gaan dan het sportaanbod. De voorgaande en de binnen dit thema benoemde ambities laten zien dat sportverenigingen hier een bijdrage aan willen geven. Voorwaarde is wel dat er voldoende organisatiekracht is; zowel bij de sportverenigingen als de samenwerkende partners.

Gerealiseerde ambities

1. Inzetten op vrijwilligersmanagement

In 2021 organiseren de buurtsportcoaches in samenwerking met de sportkoepel Hattem een inspiratiesessie "Vrijwilligersmanagement", uitgevoerd door de Academie voor Sportkader (NOC-NSF).

2. Inzetten op verenigingsondersteuning, thema financiën

In 2021 organiseren de buurtsportcoaches in samenwerking met de sportkoepel Hattem een webinar "Financieel gezond de crisis door 2.0", uitgevoerd door de Academie voor Sportkader (NOC-NSF)

Ambitie

In het sportakkoord hebben we de volgende acties benoemd:

In 2020

  • Inzetten op vrijwilligersmanagement
  • Inzetten op verenigingsondersteuning op thema's van financiën, subsidies & fondsen, organsiatie, PR en communicatie
  • Uitval van leden sportverenigingen doorverwijzen naar andere sportaanbieders

In 2021

  • Moderniseren lidmaatschapsvormen Hattem breed
  • Clinics en kennismakingslessen organiseren voor verschillende doelgroepen
  • Onderzoeken van het organiseren van activiteiten van (sport)verenigingen icm kinderopvang