Positieve sportcultuur

Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en vergroot de kans dat zij op latere leeftijd actief blijven bij de vereniging. Sporten voor kinderen en jongeren moet daarnaast niet alleen leuk zijn, maar ook veilig, gezond, eerlijk en zorgeloos. Gezamenlijk is hier oog voor; zowel vanuit bestuurders, trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters, maar ook ouders langs de lijn. Zo is onder andere de ambitie om ‘gezonde kantines’ te realiseren,

Een sociale en positieve(re) omgeving bij de vereniging te creëren, instellen/uitbreiden van richtlijnen (inzet op Verklaring omtrent gedrag), de didactische en pedagogische kwaliteiten te vergroten van de trainers en leiders en betrokkenheid van ouders te vergroten.

Kortom we werken in de toekomst toe naar een nog beter en veiliger sportklimaat in Hattem.

Gerealiseerde ambities

1. Verklaring omtrent gedrag

Door VOG’s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. Klik op deze link voor meer informatie over de VOG. De VOG is voor sportverenigingen gratis aan te vragen, klik hier voor de procedure.

2. Rookvrije sportclubs

De volgende bij de sportkoepel Hattem aangesloten verenigingen zijn rookvrij

 • Badminton Club Hattem (MFC De Marke)
 • Hanzegym Hattem (Sporthal Eijerdijk)
 • Hattemse Mixed Hockey Club
 • Hattemse Volleybal Vereniging (MFC De Marke)
 • Smash'70 (Sporthal Eijerdijk)
 • SV Voetbalvereniging Hatto Heim (deels)
 • Voetbal Vereniging Hattem (volledig)
 • Zwemvereniging Hattem Heim (MFC De Marke)


Ambitie

In het sportakkoord hebben we de volgende acties benoemd:

In 2020

 • Een verplichte VOG voor trainers, begeleiders en coaches
 • Een gezamenlijk langs de lijn protocol
 • Aanvoeders van de sportteams zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun eigen publiek
 • Alle sportclubs hebben een gezonde kantine
 • Alle sportclubs zijn rookvrij
 • We stimuleren een rookvrije sportomgeving
 • We verbreden het alcoholconvenant

In 2021

 • Ouders zijn positief betrokken en willen zich inzetten
 • Alle kinderen hebben een zwemdiploma
 • We hebben een openbare toegankelijke sportschool toestellen in een park
 • We hebben sport en speelpleinen voor ouderen op verschillende plaatsen
 • We hebben een coach-de-coach programma
 • Trainers zijn voldoende geschoold
 • We bieden een gezamelijke pedagogische trainersopleiding aan